ความสำเร็จและใบรับรองของเรา

เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงมาตรฐานที่สูงของเราเพื่อให้คุณเห็นว่าเราเป็นเจ้าที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้

คุณภาพต้องมาก่อน

เติมเต็มศักยภาพของการออกแบบเครื่องแต่งกาย
และทำให้เสื้อผ้ามีชีวิตผ่านกระบวนการผลิต
โดยเน้นไปที่การ วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

SEDEX CERTIFIED
(ปี 2012-ปัจจุบัน)

การจัดการแรงงาน
รางวัลยอดเยี่ยม (ปี 2015)

รางวัลความพร้อมใช้งานที่ดีที่สุด
(ปี 2003)

รางวัล SCR
(ปี 2003)

รับรองโดย BSCI
(ปี 2020- ปัจจุบัน)

การจัดการแรงงาน
รางวัลยอดเยี่ยม (ปี 2015)

ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015
(ปี 2022-ปัจจุบัน)

การรับรองจาก TTFMS
(ปี 2012-ปัจจุบัน)